Limburgse gemeenten kiezen voor rentesubsidie duurzaam renoveren

Body: 

Lees het volgende artikel op de site van Stebo

 

Limburgers die hun woning energiezuinig willen renoveren, kunnen voor financiering een beroep doen op Duwolim. Vijf Limburgse gemeenten stimuleren die renovaties bovendien met een rentesubsidie. Bij pioniers Beringen en Overpelt leidde die maatregel tot een verdubbeling van het aantal Duwolim-aktes. Alken, Lanaken en straks nog een vijfde gemeente nemen nu ook de rentesubsidie op in hun beleid.

Beringen en Overpelt startten begin 2014 met een systeem van rentesubsidie. Eerder dan een eigen ondersteunend premiestelsel te onderhouden, kiezen zij ervoor alle inwoners een renteloos krediet te bieden op de eerste schijf tot 10.000 euro. De rentelast wordt door de gemeente rechtstreeks uitgekeerd aan Duwolim.

Rentesubsidie opent mogelijkheden voor nieuw doelpubliek

In Overpelt is schepen van Wonen en Milieu Katrijn Conjaerts de drijvende kracht achter de rentesubsidie. Katrijn Conjaerts: ‘Vroeger legden het gemeentebestuur een extra premie naast de bestaande premies van onder meer Infrax. Uit studies blijkt dat die maatregel bijna geen extra stimulerend effect had. Bovendien bereikten we er vooral mensen mee die kapitaalkrachtig genoeg zijn om de investering voor te financieren.’ Met het systeem van rentesubsidie willen lokale besturen ook minder kapitaalkrachtige mensen ondersteunen om hun woning energiezuinig te maken.

Resultaat: verdubbeling van aantal Duwolim-aktes

Beringen en Overpelt lieten in het eerste jaar een verdubbeling van het aantal Duwolim-aktes optekenen. De rentesubsidie, met gemiddeld een bedrag van 360 euro per dossier, werkt duidelijk mobiliserend, met een sterk hefboomeffect naar DuwolimPlus en de lokale bouwsector. Bovendien betekent het een drastische administratieve vereenvoudiging voor de gemeentelijke diensten.

Uitbreiding naar vijf gemeenten

Sinds oktober 2015 kunnen ook inwoners uit Alken een lokale rentesubsidie aanvragen. In januari 2016 komt daar de gemeente Lanaken bij. Voor Schepen Christel Gorissen uit Lanaken is dat een logische volgende stap in haar klimaatbeleid. ‘Lanaken ondertekende het klimaatactieplan. En dan moet je natuurlijk wel die mooie woorden omzetten in concrete resultaten. We gingen na of en hoe gemeentelijke premies de burgers kunnen aanzetten om hun woning energiezuinig te maken. Daaruit bleek dat premies pas zinvol zijn als ze genoeg kostendekkend zijn en bewoners begeleiding krijgen bij het maken van de juiste keuzes.’  In een vijfde Limburgse gemeente wordt de beslissing tot rentesubsidie genomen in januari.  

Hefboom in lokaal klimaatbeleid

De lokale rentesubsidie lijkt aan het begin van een opwaartse trend begonnen te zijn. ‘Het is ook zo ontzettend nodig’, zegt Schepen Gorissen. ‘We moeten ons energieverbruik drastisch verminderen. Als lokale besturen kunnen we de kat niet meer uit de boom kijken. Het is een kwestie van eraan te beginnen in de hoop een kettingreactie op gang te brengen.’

Info

  • Om resultaten en vorderingen te volgen is er voor Duwolim een online tool. Gemeenten kunnen via de site –www.duwolim.be – het aantal aktes, bereik van de prioritaire doelgroepen, leeftijd van de ontleners, soorten werken, CO²-besparing en investeringsbedragen raadplegen. Deze data zijn nu ook ontsloten voor DuwolimPlus, de Limburgse renovatielening.
  • Meer weten over Duwolim en de gemeentelijke rentesubsidie: contacteer Joachim de Wijs |joachim.dewijs@stebo.be | 089/32 95 30

Door Griet Bouwen, Nieuwmakers, voor Stebo. Wilt u reageren of heeft u zelf een verhaal dat u wil delen? Contacteer dan onze nieuwsredactie via mail of telefoon 0474 88 26 37. Stebo geeft toestemming tot integrale overname van dit artikel, mits vermelding van Stebo en opname van een link naar deze pagina.