Stookoliecheque 225 euro

Body: 
Welk formulier moet ik invullen voor de aanvraag van de verwarmingstoelage?
Deze toelage wordt toegekend op basis van een aanvraagformulier die door de rechthebbende behoorlijk ingevuld en online ingediend wordt (via een elektronisch platform ). U kunt het in te vullen formulier ook afdrukken of aan uw verdeler vragen en het naar behoren ingevuld tot en met 10/01/2023 per aangetekende zending aan de FOD Economie zenden op het volgende postadres: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie - Cel Mazoutpremie 225 euro Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Let op! Er zijn 2 soorten formulieren, afhankelijk van uw type woning
Voor een individuele woning: invulformulier type A (PDF, 669.23 KB) afdrukbaar 
Voor een woning in gemeenschappelijke eigendom: invulformulier type B (PDF, 621.9 KB) afdrukbaar
 
Comfort Energy zal je een kopie van de factuur + een formulier toesturen indien je na 15/11/2021 een factuur kreeg. Even geduld.
 
Heb je de factuur dan kan je HIER online invullen