verbeteringspremie

Van Vlaanderen Wonen kunnen sommigen een verbeteringspremie krijgen van 1.500 euro

Inkomen:

Voor aanvragen in 2016 mag het belastbaar inkomen van de bewoner en samenwonende partner niet meer bedragen dan 29.600 euro (+ 1.540 euro extra per persoon ten laste).
Het maximuminkomen van de verhuurder en de persoon met wie hij of zij wettelijk of feitelijk samenwoont bedraagt 59.200 euro (ongeacht het aantal personen ten laste).(verhuur via een SVK kantoor)
Bij de aanvraag geldt het belastbaar inkomen van drie jaar eerder: voor aanvragen in 2016 is dus het belastbaar inkomen van 2013 van tel.
De aanvraagdatum is de datum waarop u de aanvraagdocumenten verstuurt naar Wonen-Vlaanderen (de postdatum geldt als bewijs), of ze persoonlijk indient op een dienst van Wonen-Vlaanderen.
Een persoon ten laste is een inwonend kind dat op de aanvraagdatum jonger is dan 18 jaar, en waarvoor u kinderbijslag of wezentoelage ontvangt, of dat na voorlegging van bewijzen wordt beschouwd als persoon ten laste. Inwonende gezinsleden die zijn erkend als persoon met een ernstige handicap gelden ook als persoon ten laste.

De woning

De woning moet als hoofdverblijfplaats dienen, in het Vlaamse Gewest liggen en minstens 25 jaar oud zijn (die laatste voorwaarde geldt niet bij het verbouwen van een woning om overbewoning te verhelpen).
Voor de ouderdom van de woning gaat men uit van de datum van de eerste bewoning zoals opgetekend in het bevolkingsregister van de gemeente.

De facturen

De verbeteringspremie wordt berekend aan de hand van ingediende facturen van de uitgevoerde werken. Deze facturen mogen bij de aanvraag niet ouder zijn dan een jaar.
Voor elke categorie van verbeteringswerken betrekking geldt een vast premiebedrag. De facturen die u voor die werken voorlegt, moeten (inclusief btw) minstens het dubbele bedragen van dit bedrag. De vaste premiebedragen per bouwonderdeel vindt u hier.

Voorbeeld: voor spouwmuurisolatie bedraagt de premie 1.500 euro. Hiervoor moet u dus facturen voor minstens 3.000 euro voorleggen.
Voor verbouwingswerken tegen overbewoning ligt het minimale factuurbedrag vast op 1.200 euro (inclusief btw).

Aantal aanvragen

Binnen een periode van 10 jaar kunt u maximaal drie keer een verbeterings- en aanpassingspremie aanvragen. U mag geen twee aanvragen indienen voor hetzelfde onderdeel.

Aanvraagformulieren  kan je hier downloaden

De adressen van de kantoren van Vlaanderen Wonen in de provincies kan je hier vinden.