Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden samenaankoop

 • 1) Bij de samenaankoop is de afgesproken prijs vast en kan niet gewijzigd worden.
 • 2) De klant kan enkel bestellen
  • Geregistreerde deelnemers via e-mail naar samenaankoop@telenet.be Zij vullen de bestel mail in die ze toegestuurd krijgen..
  • Aan de hand van een ondertekend inschrijvingsformulier met opgave van bestel datum, lever adres, product en hoeveelheid. De hoeveelheid of geraamde hoeveelheid kan niet gewijzigd worden. De leverancier behoudt zich het recht om onvolledige inschrijvingen niet te weerhouden.
 • 3) Door in te schrijven voor de samenaankoop gaat de klant akkoord met de voorwaarden en verbindt de klant zich om de bestelde hoeveelheid af te nemen aan de opgegeven prijs per liter.
 • 4) Annulatie kan enkel schriftelijk bij de leverancier en binnen de 7 dagen na indienen van het inschrijvingsformulier en voorzover de brandstof nog niet werd geleverd.
 • 5) Er is een langere wachttijd mogelijk voor leveringen van brandstof besteld via de samenaankoop. Dit kan nooit aanleiding geven tot prijsaanpassing, schadevergoeding of recht op annulatie.
 • 6) De leveringen dienen te gebeuren in wettelijk gekeurde tanks met een geldige keuringsdatum. De leverancier behoudt zich het recht om niet te leveren indien aan deze voorwaarden niet voldaan is en indien de installatie ernstige gebreken vertoont.
 • 7) De klant betaalt contant aan de chauffeur, met contanten of met bancontact. 
  Wie reeds 2 maal een bestelling van minimum 1000 L bestelde en betaalde, kan ervoor kiezen om te betalen met overschrijving binnen 7 dagen.
 • 8) Minimum bestelhoeveelheden zijn:
  • a. 500 liter voor bovengrondse tanks, kleiner dan 1200 L.
  • b. 1000 liter voor ondergrondse tanks en bovengrondse tanks groter dan 1200 L
 • 9) Ligt de tank in de kelder, dan moet er iemand aanwezig zijn bij de levering. 
 • 10) Wie een bestelling plaatst van 1000 liter of meer, en er gaat minder dan 800 liter in de tank, dan kan Comfort Energy de korting met 2 ct verminderen. 
   
 • Wenst U inlichtingen, hebt U speciale wensen of klachten, mail naar samenaankoop@telenet.be of bel naar Verboven – Comfort Energy 011/42 10 33